Säännöt

Säännöt

Kilpailuryhmään ilmoittautuminen on sitova koko kaudeksi ja kausimaksu tulee maksaa kokonaisuudessaan, vaikka lopettaisit kesken kauden. Alle 18-vuotiaan ilmoittautuminen tulee olla huoltajan tekemä. Asiakas on vastuussa yhteystietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan on huolehdittava, että tiedot ovat ajan tasalla.

Ryhmät harjoittelevat tavoitteellisesti eli harjoituksissa pyritään aktiivisesti kehittämään kunkin tanssijan tanssitaitoja. Haluamme myös, että tanssijat oppivat tanssimaan ja toimimaan ryhmässä ja kehittyvät etenkin esiintyjinä sekä ilmaisemaan itseään. Ryhmän jäseniltä odotetaan aktiivista ja sitoutuvaa osallistumista tanssiharjoituksiin ja poissaoloja sekä myöhästymisiä tulisi olla mahdollisimman vähän. Poissaolojen tulee olla hyväksyttäviä ja niistä tulee aina ilmoittaa opettajalle hyvissä ajoin, mieluiten tekstiviestillä. Ryhmät tulevat kauden aikana esiintymään mahdollisuuksien mukaan erilaisissa tapahtumissa ja kilpailuissa. Tapahtumista ja kilpailuista ilmoitetaan lisää kauden aikana. .

Kisaryhmät ja maksut

Tanssikoululla on eri ikäryhmille kilparyhmiä, joiden lisäksi on kilparyhmistä koostuva isompi ryhmä (Lahti Dance Family). Harjoitusajat riippuvat siis siitä, oletko yhdessä vai kahdessa ryhmässä. Yhdessä ryhmässä olevilla on harjoitukset kaksi kertaa viikossa ja kahdessa ryhmässä olevilla kolme kertaa viikossa. Syyslukukausimaksu yhdessä ryhmässä olevalle on 400€ ja kahdessa ryhmässä olevalle 420€. Maksut maksetaan viidessä erässä kauden aikana:

Yhdessä ryhmässä olevalle 400€ -> 80€/kk

Kahdessa ryhmässä olevalle 440€ -> 88€/kk.

Maksun eräpäivä on joka kuun 1. päivä! Ensimmäisen maksun eräpäivä on päivä, jolloin kausi alkaa.
Kauden kaikki maksut suoritetaan Lahti Dance Academyn verkkokaupan kautta.
Kevätlukukausimaksu on sitova. Koulu ei palauta lukukausimaksua, mikäli oppilaan opinnot keskeytyvät. Palautamme kausimaksun ainoastaan lääkärintodistusta vastaan. Lääkärintodistus on toimitettava palautusta varten meille kolmen viikon sisällä liikuntakiellon alkamisesta. Sairaustapauksia, jotka ovat neljä viikkoa tai alle ei korvata. Palautuksista vähennämme aina toimistokulut 10€.

Kokeilukerta ja viikkotunnit

Uusi oppilas saa kauden alussa ensimmäistä opetuskertaa kokeilla, jolloin kerrasta ei peritä maksua. Kokeilukerralle tulee ilmoittautua myös etukäteen.

Ilmainen kokeilukerta on voimassa tanssikoulun tunneilla ainoastaan syys- ja kevätkauden ensimmäisellä viikolla (ei koske kisaryhmiä, joiden ilmoittautuminen on sitova.) Tämän jälkeen kokeilukerran hinta on normaali tunnin hinta 10€.

Kisaryhmät

Kisaryhmien hinnat löydätte hinnastosta. Kilpailuryhmiin haetaan koe-esiintymisten kautta, joita järjestetään ennen kevät- ja syyslukukauden alkua.

Mikäli sinut valitaan kilpailuryhmään, ilmoittautuminen on sitova koko kaudeksi ja kausimaksu tulee maksaa kokonaisuudessaan, vaikka lopettaisit kesken kauden. Vakavissa sairastumis- ja loukkaantumistapauksissa loppukauden maksu on mahdollista palauttaa todistusta vastaan.

Kisaryhmään osallistuvilta odotetaan situoutumista harjoituksiin ja tunneilla tulee olla ajoissa. Opettajalla on mahdollisuus ehdottaa extraharjoituksia, tarpeen niin vaatiessa, joista sovitaan erikseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kenraaliharjoitukset esityksiä varten. Jos harjoituksia varten tarvitsee varata erillinen isompi tila (kuten joissain tapauksissa Lahti Dance Family -muodostelmien harjoitukset) näistä tiedotetaan ja sovitaan etukäteen oppilaiden kanssa. Tällaisissa tapauksissa kulut maksetaan yhteisesti oppilaiden kesken.

Kisaryhmän muut kustannukset

Kisaryhmän jäsenille teetetään joka kausi uudet paidat, joita käytetään esityksissä. Paidan hinta on noin 30€ riippuen onko se lyhyt- vai pitkähihainen. Paidoista tehdään tilaus ja kokotiedot kerätään tunneilla.

Kisamatkat ja maksut tulee oppilaiden maksaa itse ja tarkemmat ohjeistukset kisoista tiedotamme erikseen. Kaudella pyritään järjestämään ainakin yksi kilpailu ja yksi esiintyminen esimerkiksi kauppakeskuksessa, sekä kauden päätösnäytös.

Tiedotus

Kisaryhmillämme on käytössä Whatsapp viestiketjut, joissa ensisijaisesti tiedotetaan oppilaille yleisiä asioita ja kysytään mielipiteitä yhteisiä päätöksiä varten. Vanhemmille on myös mahdollista tehdä oma Whatsapp ryhmä, jossa myös tiedotamme samoista asioista. Viralliset tiedotteet koskien kisoja ja tapahtumia lähetetään sähköpostitse antamiinne sähköpostiosoitteisiin..

Sääntörikkomukset

Mikäli oppilas ei noudata tanssikoulun sääntöjä, on jatkuvasti poissa harjoituksista ilman pätevää syytä, myöhästelee tai on muuten häiriöksi ryhmän harjoittelulle, opettajalla on oikeus puuttua asiaan, tiedottaa vanhemmille ja äärimmäisessä tapauksessa poistaa henkilö ryhmästä, jos se on haitaksi ryhmän harjoittelulle ja kehitykselle.

Tuntien korvaaminen

Tanssijan ollessa estyneenä osallistumasta hänen maksamalleen tunnille, hänen on mahdollista osallistua korvaavalle tunnille. Korvaava tunti ei kuitenkaan voi olla kilpailuryhmän tunti. Korvaustapauksissa on tärkeää ilmoittaa asiasta opettajalle ennen tunnin alkua.

Vakuutukset

Oppilaitamme ei ole vakuutettu, hoidathan vakuutukset kuntoon! Suosittelemme kaikille henkilökohtaista vapaa-ajan vakuutusta.

Sosiaalinen media

Tanssikoulullamme on oikeus käyttää näytöksissä sekä esiintymisissä otettuja kuvia. Tanssikoulu voi dokumentoida tanssitunteja ja esityksiä kuvaamalla ja videoimalla. Kuvausmateriaalia voidaan käyttää opetustarkoitukseen, julkaisuissa, markkinoinnissa ja nettisivuilla. Ilmoita kirjallisesti toimistoomme, jos et anna lupaa kuvamateriaalin käyttöön. Tällöin oppilaan on myös kerrottava tästä opettajalle kuvaustilanteessa.

Muuta

Pidätämme kaikki oikeudet tilapäisiin ja pysyviin tunti- sekä opettajamuutoksiin.

Pidätämme oikeuden kaikkiin koreografioihin. Meillä opittuja ohjelmia tai koreografioita ei saa esittää julkisesti, eikä niillä saa kilpailla ilman koulumme lupaa.

Tarkistathan että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja että olet kirjoittanut yhteystietosi oikein.

Lahti Dance Academy pidättää oikeuden sääntöjen muutoksiin.

 

Rules

When signing up you accept the rules of the dance school. All classes must be registered in advance. Entries are made by sending an email to the address

info@lahtidanceacademy.fi

Registration under the age of 18 must be made by a guardian. The customer is responsible for the accuracy of the contact information. The customer must ensure that the information is up to date.

Payment methods and card purchases

We have renewed our payment system and in the future all payments will be made via the Lahti Dance Academy online store. The shop uses Klara’s payment methods, from which you can choose a nice option for you, either at a time or in installments. The order must be made before the first exercise session.

Experiment and weekly lessons

At the beginning of the season, a new pupil will be able to try the first lesson, so no fee will be charged. A trial check must also be announced in advance.

A free trial is valid for dance classes only during the first week of September and spring (excluding groups of participants for which registration is binding.) After that, the price of a trial is a normal hour price of € 15.

Competition Groups

The prices of the resource groups can be found in the Price List. Competition teams are invited through test sessions that will take place before the start of the spring and autumn term. You can ask for more information by e-mail.

If you are selected in the competition, registration is binding for the whole period and the seasonal fee will be paid in full even if you stop during the season. In cases of serious illness or injury, the payment for the rest of the month is possible against the certificate.

It is expected that the participants in the group will be in a situation where the exercises are scheduled and the classes should be timely. The teacher has the opportunity to propose extra exercises, if required, which will be agreed upon separately. Such may be, for example, generic exercises for presentations. If you need to reserve a separate bigger room (as in some cases the exercises of the Lahti Dance Family Formations), they will be informed and agreed in advance with the students. In such cases, the expenses will be paid jointly among the pupils.

Other costs of the resource group

Every year, new members of the group will be assigned to the new shirts that will be used for performances. The shirt price is 33 € (long sleeve). The pawns are made by order and the size data is collected by the classes.

The tours and fees will be paid by the students themselves and detailed information about the competitions will be provided separately. The season aims at organizing at least one competition and one occurrence at a mall, for example, as well as a season finale.

Information

Our groups have Whatsapp threads, which primarily give pupils general information and ask for opinions for common decisions. If parents need more information on these issues, additional inquiries can be made on-site, by phone or by e-mail to which we will respond as soon as possible. Official bulletins for competitions and events will be sent to email addresses you receive.

Policy violations

If a student does not comply with the rules of the dance school, he is constantly absent from exercises for no good reason, is late or otherwise disturbs the group’s training, the teacher has the right to intervene, inform the parents and in extreme cases remove the person from the group if it is detrimental to the group’s training and development.

Absence and replacement of hours

If the dancer has paid his / her hourly fee and for some reason has been prevented from attending the dance class, he / she may replace his / her absence by another hour free of charge. However, classes cannot be replaced by competing groups. The teacher must be informed of the compensation for absences before the start of the class.

Dues

The tuition fee is binding. The school will not refund the tuition fee if the student pauses his / her studies. The seasonal fee selected in more than one installment also expires in full.

We will refund the seasonal fee only against a medical certificate, a medical certificate must be returned to us within three weeks of the onset of the exercise to allow us to make a refund. Illnesses that are four weeks or less are not reimbursed.

For refunds, we always reduce office costs of € 10.

In tuition hours, the family discount is calculated for each family member (this does not apply to the lump sum).

Insurance

Our students are not insured, keep the insurance correct! We recommend all of our personal leisure insurance.

Social media

Our dance school has the right to use images taken at shows and performances. The dance school can document dance lessons and performances by shooting and video recording. The shooting material can be used for educational purposes, publications, marketing and web pages. Please notify our office in writing if you do not give permission to use the artwork. In this case, the student must also inform the teacher in the shooting situation.

Change

We reserve all rights for temporary and permanent hourly and teacher changes.

We reserve the right to all choreographies. We can not get any programs or choreographies we have learned

publicly, and can not compete without the permission of our school.

Please make sure your contacts are up to date and that you have entered your contact information correctly.